Działka na sprzedaż

Parzęczew, Tkaczewska Góra

1934.00 m²
180,00 zł/m2
VAK-GS-1469
Oblicz ratę kredytu

348 120 zł

Szczegóły oferty

Symbol oferty VAK-GS-1469
Powierzchnia 1 934,00 m²
Przeznaczenie działki budowlana
Standard
Wymiary działki 59 x 32 m
Zagosp. działki niezagospodarowana
Ukształtowanie działki płaska
Kształt działki prostokąt
Prąd w ulicy
Wiktor Lerka AL-WI GLOB

Wiktor Lerka AL-WI GLOB

Manager
Nr licencji: 22047

Napisz wiadomość 13 Ofert

Opis nieruchomości

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W TKACZEWSKIEJ GÓRZE, GM. PARZĘCZEW, WOJ. ŁÓDZKIE

Działka o pow. 1934 m kw., 
Szerokość 59 m 
Głębokość 32 m 

Nieruchomość objęta jest planem zagospodarowania Symbol ML - zabudowa mieszkaniowo letniskowa
5. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem ML ustala się:
1) w zakresie przeznaczenia terenu:
a) zabudowę mieszkaniową letniskową jako podstawowe przeznaczenie terenu,
b) dopuszcza się wymienną formę zabudowy tj. zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną związaną z całorocznym pobytem,
c) urządzenia infrastruktury technicznej jako dopuszczalne przeznaczenie terenu;
2) w zakresie podziału terenu na działki:
a) obowiązuje zakaz wtórnych podziałów istniejących działek letniskowych;
w projektowanych zespołach minimalna powierzchnia działki: 1500 m2
i dostępność do drogi lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem KL,
dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem KD lub wewnętrznej,
b) wymóg powierzchni nie dotyczy działek pod stacje trafo;
3) w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:
a) obowiązuje 20% powierzchni działki jako maksymalna powierzchnia zabudowy,
minimum 80% działki jako powierzchni biologicznie czynnej,
b) obowiązuje realizacja ogrodzeń ażurowych wykonanych z elementów
metalowych, drewnianych (preferowane żywopłoty), obowiązuje zakaz
stosowania prefabrykatów żelbetowych,
c) obowiązuje zachowanie istniejącej zieleni leśnej i wkomponowanie jej
w przyszłe zagospodarowanie,
d) obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu w środowisku określony
w obowiązujących przepisach o ochronie środowiska dla terenów
wypoczynkowo – rekreacyjnych poza miastem,
e) obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko;
4) w zakresie warunków dla istniejącej zabudowy:
a) ustala się adaptację istniejącej zabudowy letniskowej z dopuszczeniem
modernizacji, przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy zgodnie
z ustaleniami dla projektowanej zabudowy;
5) w zakresie warunków dla projektowanej zabudowy:
a) obowiązują następujące zasady kompozycji i kształtowania projektowanej
zabudowy:
- sytuowanie zabudowy wzdłuż frontowej linii wyznaczonej przez istniejącą
zabudowę na sąsiednich działkach,
- maksymalna wysokość zabudowy – 9,0 m w najwyższym punkcie kalenicy,
ograniczenie wysokości do 2 kondygnacji – budynek piętrowy, w tym
poddasze użytkowe, oraz maksymalna odległość okapu od poziomu terenu –
6,0 m,
- dachy 2 – 4 spadowe o szerokich okapach i kącie nachylenia od 20°
do 45°, obowiązuje pokrycie dachów w kolorze naturalnym materiałów
ceramicznych lub w kolorach ciemnoczerwonych, ciemnobrązowych lub
ciemnozielonym,
- realizacja elewacji z użyciem nie więcej niż dwóch różnych materiałów
wykończeniowych lub kolorów do malowania elewacji zewnętrznych,
- malowanie elewacji zewnętrznych w jasnych, pastelowych odcieniach: bieli,
beżu, brązu, żółci,
- zaleca się nawiązanie do istniejącej zabudowy w sąsiedztwie (gabaryty
budynków, poziom parteru, kształt dachu, kolorystyka elewacji,
detalowanie), w celu tworzenia jednorodnych zespołów urbanistyczno –
architektonicznych,
- lokalizacja garaży i obiektów gospodarczych wbudowanych w bryłę
budynku mieszkalnego lub integralnie z nim związanych;
 Media: prąd w ulicy

Uwaga! Dane w ofercie mogą odbiegać od stanu faktycznego, mają jedynie charakter informacyjny, oparte są na informacjach uzyskanych od klientów zgłaszających . Biuro nie odpowiada za niezgodność danych z rzeczywistością. Oferta może być w danym momencie nieaktualna.Prosimy o kontakt telefoniczny e-mailowy
 

Kalkulatory

Kalkulator kredytowy

Wysokość raty

PLN
%

Manager

Proszę wprowadzić poprawne imię i nazwisko
Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu
Proszę wprowadzić poprawny adres e-mail
Proszę zaznaczyć wymagane zgody
Rozwiąż równanie:
17 7
Niepoprawny wynik